Windykacja przedsądowa – słownik

Windykacja przedprocesowa to sposób na uregulowanie relacji pomiędzy pożyczkodawcą (wierzycielem) a pożyczkobiorcą w kwestii nie wywiązania się przez tego ostatniego z zobowiązań spłaty długu. Polega na wykonaniu po stronie pożyczkodawcy szeregu działań zmierzających do „dobrowolnego przymusowego” (bez postępowania sądowego) wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań spłaty zadłużenia.

W praktyce prawniczej istnieje kilka sposobów windykacji przedprocesowej. Pierwszą rzeczą, jaką robi pożyczkodawca, na przykład bank, jest poinformowanie pożyczkobiorcy o opóźnieniu w spłacie (przekroczenie terminów określonych w harmonogramie spłaty zadłużenia) i wezwanie go do wypełnienia swoich zobowiązań. W tym przypadku chodzi o rozmowy telefoniczne, SMS-y, e-maile, mailingi, spotkania osobiste. Również pożyczkobiorcy powinni mieć na uwadze, że jeśli posiadają rachunki (depozyty) w banku, to ten drugi może odpisać od nich środki na spłatę zadłużenia (jeżeli taki środek jest przewidziany w umowie kredytowej).

Bank może również zaangażować firmę windykacyjną do windykacji należności. W stosunku do pożyczkobiorcy mają możliwość zastosowania powyższych działań. Z reguły kolekcjonerzy są bardziej aktywni i twardzi niż specjaliści bankowi.

Jeśli podjęte działania nie przyniosą rezultatu, wówczas bank może za określoną opłatą przenieść zadłużenie na inny bank lub firmę windykacyjną, czyli ponieść straty finansowe, ale jednocześnie pozbyć się „bólu głowy”.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author