Wcześniejsze wypowiedzenie umowy lokaty – słownik

Wcześniejsze rozwiązanie umowy lokaty to procedura zapewniająca zakończenie transakcji w celu umieszczenia środków w banku przed upływem planowanego okresu. Punkt 2, art. 837 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej nakłada na bank obowiązek zwrotu środków należących do deponenta na jego pierwsze żądanie. Jeżeli umowa lokaty zawiera klauzulę o odmowie przez klienta prawa do wcześniejszego wycofania lokaty, wówczas jest ona nieważna.

Bank, z którego klient przed terminem wypłaca lokatę, jest zobowiązany do zwrotu wpłaconych środków w całości i nie może nakładać kar na deponenta, ale jednocześnie ma prawo pomniejszyć kwotę naliczonych odsetek. Warunki przeliczenia odsetek określa umowa lokaty. W większości ofert lokat oprocentowanie dokonywane jest w oparciu o oprocentowanie lokat „na żądanie”, w niektórych ofertach warunki te są bardziej atrakcyjne. Na przykład, jeśli zostanie utrzymany określony okres przechowywania pieniędzy, to w tym okresie odsetki mogą nie spaść lub zmniejszyć się nieznacznie.

Jeżeli umowa lokaty przewiduje regularne naliczanie odsetek wraz z ich wypłatą, to w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy może zaistnieć sytuacja, że ​​bank przeliczy je na warunkach wcześniejszego wypowiedzenia i zatrzyma różnicę od klienta.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author