Spłata kredytu w przypadku rozwodu – słownik

Spłata pożyczki w przypadku rozwodu odbywa się na różne sposoby, w zależności od wielu okoliczności. Jednak każdy pożyczkobiorca powinien mieć świadomość, że w typowej wersji, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego, długi rozkłada się między byłych małżonków proporcjonalnie do ich udziału w podzielonym majątku.

W związku z tym długi z tytułu kredytów zaciągniętych na ogólne potrzeby byłej rodziny będą spłacane zgodnie z powyższą zasadą. Jeśli jeden z małżonków wydał pożyczkę na cele czysto osobiste, to tylko on będzie musiał spłacić dług, jednak drugi małżonek będzie musiał udowodnić tę okoliczność. W końcu jeśli jeden z małżonków podpisze umowę pożyczki, wówczas uważa się, że działa w imieniu swojej drugiej połowy. Dlatego w przypadku rozwodu małżonek pożyczkobiorcy najprawdopodobniej będzie musiał poradzić sobie z bankiem, jeśli pojawią się problemy z samym pożyczkobiorcą, na przykład bank nie może go znaleźć.

Jeżeli pożyczka została udzielona przed zawarciem małżeństwa, zasada podziału zobowiązania za dług przestaje obowiązywać.

Aby zminimalizować ryzyko sytuacji spornych, obarczonych stratami finansowymi, banki rekomendują (lub wymagają) od wnioskodawców przyciągania małżonków jako współkredytobiorców lub poręczycieli, aw wersji minimalnej – zgody drugiego małżonka na ubieganie się o kredyt.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author