Spłata kredytu hipotecznego wraz z zabezpieczeniem – słownik

Spłata kredytu hipotecznego kosztem zabezpieczenia jest sposobem na wywiązanie się kredytobiorcy z banku w przypadku braku możliwości spłaty udzielonego kredytu.

Kredyt hipoteczny udzielany jest pod pewnym zabezpieczeniem, jakim jest nabywana nieruchomość. Pożyczkobiorca otrzymuje środki niezbędne na zakup przedmiotu i zastawia zakupione mieszkanie, lokal, dom lub ziemię na rzecz banku. Zastaw na nieruchomości stanowi zabezpieczenie wykonania zobowiązań kredytobiorcy wobec banku w zakresie spłaty zadłużenia. Jeżeli pożyczkobiorca ma trudności finansowe i zanika możliwość spłaty kredytu, to jednym ze sposobów uregulowania relacji z bankiem jest przeniesienie zabezpieczonej nieruchomości na własność instytucji finansowej.

Ustawa federalna nr 405-FZ z 6 grudnia 2011 r. Stanowi, że dług z tytułu kredytu mieszkaniowego uważa się za spłacony, jeżeli pożyczkobiorca przekaże pożyczkodawcy zastawioną nieruchomość.

Jeżeli zastawnik, czyli bank wierzyciel zastrzega sobie przedmiot zastawu (lokal mieszkalny zastawnika), wówczas dług wynikający z zobowiązania uważa się za umorzony, a samo zobowiązanie ustaje. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy koszt przeniesionego lokalu mieszkalnego nie pokrywa w pełni potrzeb banku zastawnika.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author