Rynek kredytów hipotecznych – słownik

Rynek kredytów hipotecznych to system składający się z trzech elementów – rynku kredytów hipotecznych, rynku hipotecznych papierów wartościowych i rynku nieruchomości. Podmiotami rynku kredytów hipotecznych są banki, Agencja Mieszkaniowych Kredytów Hipotecznych, kredytobiorcy, depozytariusze, deweloperzy i pośrednicy w handlu nieruchomościami.

Rynek kredytów hipotecznych obejmuje stosunki umowne między bankami a kredytobiorcami, zgodnie z którymi ci drudzy otrzymują od pierwszego środki na zakup nieruchomości. Te z kolei są zastawione w bankach w momencie spłaty kredytu.

Z kolei zobowiązania klientów z tytułu kredytów hipotecznych są aktywem finansowym, w ramach którego banki emitują papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie krążące na rynku finansowym. Dla banków emisyjnych emisja papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie jest jednym ze sposobów na pozyskanie środków, a dla ich nabywców źródłem spekulacyjnych zysków.

Rynek nieruchomości jest materialną bazą, na której funkcjonują dwa pierwsze podsystemy. W krajach rozwiniętych zdecydowana większość transakcji na rynku nieruchomości zawierana jest z wykorzystaniem kredytów hipotecznych. Polska wciąż pozostaje w tyle pod tym wskaźnikiem, nie tylko ze względu na relatywnie wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz wysoki koszt mieszkania w stosunku do poziomu dochodów ludności, niemniej znaczna część rynku nieruchomości jest zaangażowana w rynek kredytów hipotecznych iw naszym kraju.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author