Rejestracja w mieszkaniu hipotecznym – słownik

Rejestracja w mieszkaniu hipotecznym nie jest łatwym pytaniem. Z jednej strony ustawodawstwo rosyjskie przyznaje właścicielowi prawo do korzystania z zakupionej nieruchomości na hipotekę według własnego uznania, nie dopuszczając jedynie do pogorszenia stanu obiektu i spadku jego wartości (z wyjątkiem naturalnego zużycia). Z drugiej strony nieruchomość hipoteczna jest zastawiona przez bank, który będzie starał się minimalizować ryzyko związane z operacjami kredytobiorcy na obiekcie.

Zgodnie z przepisami administracyjnymi dotyczącymi świadczenia usług publicznych do rejestracji (zarządzenie FMS z dnia 20 września 2007 r. Nr 208) podstawą rejestracji jest m.in. oświadczenie właściciela. Zgoda zastawników nie jest uwzględniona w liczbie takich podstaw. Jednak władze lokalne czasami akceptują dokumenty wydziałowe, które wymagają zgody wierzyciela na zezwolenie na pobyt. Taki wymóg, podobnie jak odpowiednie postanowienie umowy kredytu hipotecznego, jest niezgodny z prawem i można się od niego odwołać do sądu.

Banki nie ustanawiają zakazu rejestracji, ale często w umowach określają potrzebę jego zgody z nim oraz obowiązek pożyczkobiorcy wypisania zarejestrowanych osób, w tym dzieci, w przypadku nałożenia kary na mieszkanie. Jednocześnie w praktyce nie było przypadków, w których banki z powodu niespójnego zezwolenia na pobyt wypowiadały umowy i domagały się spłaty zadłużenia kredytowego. W takich sytuacjach najbardziej odpowiednią rzeczą dla pożyczkobiorcy będzie poinformowanie banku o swoich zamiarach i dojście do porozumienia.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author