Limit zarządzanych kart kredytowych – słowniczek

Zarządzane karty kredytowe z limitem to jeden z rodzajów produktów bankowych, których kluczową cechą jest zmiana limitu kredytowego w zależności od tego, jak sumiennie klient wywiązuje się ze zobowiązań spłaty zadłużenia i innych powiązanych okoliczności.

W praktyce bankowej częściej limity są podwyższane niż obniżane. Usługa taka może być uwzględniona w domyślnym regulaminie przy wydawaniu karty, jednak w wielu instytucjach finansowych konieczne jest złożenie wniosku o jej podłączenie.

Zwiększenie limitu zależy od kilku okoliczności. Z reguły klient jest oceniany według dwóch podstawowych kryteriów: aktywności w stosunku do udostępnionych mu środków pożyczkowych oraz prawidłowości spłaty zadłużenia. Głównym argumentem za podwyższeniem limitu kredytowego jest sumienne wywiązywanie się przez posiadacza karty z jego zobowiązań. Zasadniczo jest to brak opóźnień w płatnościach obowiązkowych lub ich obecność, ale przez okres nie dłuższy niż trzy do siedmiu dni (małe opóźnienia w czasie są uważane za techniczne). Zachęcamy również do korzystania z karty do bezgotówkowych płatności za towary i usługi, zamiast do pobierania gotówki. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym limit kredytowy może być lokowanie środków przez tego samego klienta w tym samym banku, ale na innym rachunku, np. Na rachunku karty debetowej lub lokacie.

Jeśli klient dopuszcza stałe i wystarczająco duże opóźnienia w obowiązkowych płatnościach (zwykle ponad siedem dni, chociaż próg ten może być różny dla różnych instytucji finansowych), bank może obniżyć limit kredytowy, a nawet zablokować transakcje kartą.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author