Krajowa Rada Rynku Finansowego – słownik

Krajowa Rada Rynku Finansowego (NP NSFR) jest spółką non-profit, która opracowuje i bada projekty rozporządzeń, opiniuje je i udziela porad prawnych.

Główne działania NP NSFR to:

 • zapewnienie konkurencyjnego otoczenia na rynku finansowym;
 • rozszerzenie dostępu banków do usług rządowych;
 • stymulowanie rozszerzenia sfery obiegu bezgotówkowego;
 • udział w realizacji projektów pilotażowych dotyczących biometrycznej identyfikacji klientów, zdalnego wydawania podpisów elektronicznych i innych projektów;
 • usprawnienie systemu pożyczek konsumenckich;
 • zwalczanie oszustw w sektorze bankowym, zapewnienie bezpieczeństwa informacji;
 • usprawnienie systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zwalczania nielegalnych transakcji finansowych;
 • prawne uregulowanie trybu pracy zgodnie z wymogami FATCA;
 • wprowadzenie nowych zdalnych usług bankowych;
 • tworzenie kapitału i rezerw, obliczanie standardów;
 • ulepszenie przepisów dotyczących zwalczania nielegalnego wykorzystywania informacji poufnych;
 • ulepszenie przepisów dotyczących danych osobowych;
 • zapewnienie praw konsumentów usług finansowych poprzez współpracę z rzecznikiem finansowym i sądami arbitrażowymi.
 • Alexander Wiśniewski
  Alexander Wiśniewski
  Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
  Rate author