Dochód pożyczkobiorcy – słowniczek

Dochody kredytobiorcy są jednym z kluczowych czynników, na podstawie których bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i jego indywidualnych warunkach. Dowód dochodu jest wymagany w przypadku zdecydowanej większości produktów pożyczkowych, czy to konsumenckich, kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych czy kart kredytowych.

Przychody potencjalnego pożyczkobiorcy są główną cechą jego wypłacalności, a przy rozpatrywaniu wniosku o pożyczkę bank bierze pod uwagę:

 • wielkość i stabilność dochodów;
 • sposób ich potwierdzenia;
 • doświadczenie zawodowe, w tym w ostatnim (aktualnym) miejscu pracy;
 • forma relacji z pracodawcą (rodzaj zatrudnienia).
 • Banki są bardziej przychylne kandydatom, którzy mają wysokie dochody, otrzymywali przez długi czas, zapisali się do personelu przedsiębiorstw (organizacji) i mają solidne doświadczenie zawodowe. Ponadto potwierdzenie dochodu zaświadczeniem 2-NDFL jest korzystniejsze niż zaświadczenie w formie banku. Wszystkie te czynniki łącznie mogą mieć istotny wpływ na poszczególne parametry kredytu, przede wszystkim na wysokość oprocentowania, kwotę i okres kredytowania.

  Jeżeli wnioskodawca jest samozatrudniony, ale prowadzi działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca lub za pośrednictwem osoby prawnej, wówczas w celu potwierdzenia dochodu składa deklaracje podatkowe, wyciągi z konta, bilans i inne dokumenty odzwierciedlające kondycję finansową jego działalności.

  Ponadto banki przyjmują do zapłaty dokumenty potwierdzające inne dochody, np. Z wynajmu lokalu, wypłaty dywidendy z akcji i inne. Przy rejestracji wielu produktów bankowych, przede wszystkim kredytów hipotecznych, można brać pod uwagę dochody członków rodziny i poręczycieli.

  W praktyce bankowej panuje formalnie nieuregulowana zasada, że ​​wydatki pożyczkobiorcy na spłatę zadłużenia kredytowego nie powinny przekraczać 40-50% uzyskiwanych przez niego dochodów. Dlatego też instytucje finansowe przeprowadzają również przybliżoną ocenę wydatków wnioskodawcy, aby zrozumieć, na ile realne będzie obciążenie długiem. To na podstawie powyższej proporcji niemal każdy bank w wyniku rozważenia wniosku kredytowego kształtuje indywidualne warunki kredytu, które jest gotowy udzielić wnioskodawcy.

  Alexander Wiśniewski
  Alexander Wiśniewski
  Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
  Rate author