Deflacja – słownik

Deflacja to wzrost siły nabywczej waluty krajowej w wyniku spadku cen. Głównymi przyczynami deflacji są nadwyżki podaży dóbr i usług w niektórych sektorach gospodarki, przekraczające możliwości efektywnego popytu.

Deflacja jest odzwierciedleniem spowolnienia gospodarczego, spadającego popytu konsumpcyjnego i często towarzyszy jej wzrost bezrobocia. W tym okresie z reguły następuje spadek wielkości inwestycji. Deflacja może być zwiastunem kryzysu gospodarczego.

W takich warunkach państwo, reprezentowane przez regulatora finansowego (bank centralny), podejmuje działania mające na celu przełamanie tendencji spadkowej i „ocieplenie” gospodarki. Przykładowo amerykańska Rezerwa Federalna pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, po wybuchu globalnego kryzysu finansowego, obniżyła kluczową stopę do zera, aby pobudzić przepływ pieniędzy z sektora finansowego do sektora realnego, w wyniku czego gospodarka amerykańska zaczęła wykazywać wzrost, a stopa bezrobocia spadała.

Deflacja ma również charakter sezonowy, kiedy następuje masowe wypuszczanie na rynek niektórych produktów, na przykład warzyw i innych produktów spożywczych po zbiorach.

Alexander Wiśniewski
Alexander Wiśniewski
Analityk finansowy z 8-letnim doświadczeniem
Rate author